OVK-Besiktning i Jönköping med omnejd

Kontakta oss

OVK-besiktning – Obligatorisk ventilationskontroll

Vi erbjuder OVK-besiktning av fastigheter för att säkerställa att ventilationsanläggningen fungerar korrekt och att inomhusluften är hälsosam.

En OVK-besiktning är ett krav enligt Boverkets regler och måste utföras minst var tredje år för att säkerställa att ventilationsanläggningen uppfyller kraven på säkerhet, hälsa och miljö.

Vid besiktningen kontrollerar vi systemets luftflöden, inomhusklimat och funktioner. När besiktningen är klar upprättar vi ett besiktningsprotokoll som vi skickar till Er och kommunen.

Vi kan också hjälpa till med energianalyser och energideklarationer för att hjälpa dig att identifiera och minska din fastighets energiförbrukning.

Vi har över 12 års erfarenhet inom ventilationsentreprenader och kan hjälpa dig att säkerställa att din ventilationsanläggning fungerar korrekt och att inomhusluften är hälsosam.

Vi erbjuder också energianalyser och energideklarationer för att hjälpa dig att minska din fastighets energiförbrukning.

Kontakta oss idag för att boka din OVK-besiktning eller för mer information om våra energitjänster.