Ventilation - Jönköping med omnejd

Kontakta oss

Ventilation

Vi är specialister på ventilationsentreprenader och kan hjälpa dig med allt från dimensionering till slutbesiktning av ditt ventilationsystem. Vi kan även utföra mätningar och injusteringar av luftflöden, komponenter och programmering av tillhörande parametrar i nya och befintliga luftbehandlingsanläggningar för att öka effektiviteten och säkerställa korrekt inomhusklimat.

Vi kan också hjälpa till med spårgasmätningar och klimatdeklarationer för att säkerställa att ditt ventilationsystem uppfyller alla krav och standarder.

Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig med ditt ventilationsystem.

Täthetsprovning

Vi kan även hjälpa dig med täthetsprovning av ditt byggnads- eller luftbehandlingssystem, oavsett om det är en ny eller befintlig fastighet. Vi använder den senaste tekniken för att identifiera eventuella läckage och upprättar rapporter och provtryckningsprotokoll för att säkerställa att ditt system uppfyller gällande krav och standarder.

Om det finns läckage som överstiger gällande krav kan vi också föreslå åtgärder för att tätning av läckage och förbättra systemets effektivitet.

Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig med täthetsprovning av ditt byggnads- eller luftbehandlingssystem.

Injustering

Vi erbjuder professionell injustering av ditt luftbehandlingssystem för att säkerställa optimal prestanda och korrekt inomhusklimat. Vi kan utföra mätningar och justeringar av luftflöden, komponenter och programmering av tillhörande parametrar i både nya och befintliga anläggningar.

Våra experter kan hjälpa dig att maximera effektiviteten och minimera energiförbrukningen, samtidigt som du förbättrar ditt systems driftsstabilitet och underhållsbehov.

Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig med injustering av ditt luftbehandlingssystem.